Испорака

Испораката се врши само на територијата на Република Северна Македонија.

Рок на испорака

Рокот на испорака е 2 до 5 работни дена по потврдата за процесирана нарачка. Сите нарачки направени во петок или за време на викенд и државен празик ќе бидаат процесирани во првиот следен работен ден.

Преземање на пратки

Курирот ја доставува пратката до одредената адреса на купувачот во периодот од 09:00 до 16:00 часот. Ве молиме во моментот на доставата да обезбедите лице кое ќе биде присутно за подигнување на нарачката на адресата која ја имате приложено. Доколку курирот не успее да Ве пронајде на адресата, тогаш повторно телефонски ќе Ве исконтактираат на бројот кој го имате оставено при креирањето на нарачката и ќе може да се договорите за нов термин на испорака. Доколку и при вториот обид курирот не успее да Ве пронајде тогаш пратката ќе биде вратена кај нас.

Цената за достава на нарачки над 2.500 денари е бесплатна.

Цената за достава на нарачки под 2.500 денари е 150 денари.